August 21, 2018

Opšti uslovi i garancija

OPŠTI USLOVI SERVISIRANJA

Ovi uslovi servisiranja važe za sve uređaje koji se servisiraju u servisnom centru(radionici). Molimo da ih pažljivo pročitate i ako imate bilo kakva pitanja, slobodno se obratite na mejl office@setdata.rs.

Dolaskom u servis, svesni ste da ćete morati da platite bar 1 radni sat, čak iako posle pregleda odustanete od dalje popravke. Radni sat se ne naplaćuje samo u sledećim slučajevima:

Prilikom predavanja uređaja na servis, dogovorili ste se sa majstorima da će pregledati uređaj bez naknade, s tim da se ovaj dogovor upiše u napomenu na prijemnom listu.

Imate partnerski, ili VIP ugovor po kome ste oslobođeni naplate pregleda uređaja.

GARANCIJA NA SERVIS

Servis SET DATA daje garanciju na izvršene popravke od 3 kalendarskih meseci, počev od datuma na računu ili servisnom izveštaju izdatom prilikom preuzimanja računara. Garancija podrazumeva da ćemo eventualnu reklamaciju na naš servis otkloniti po ubrzanom postupku(procedura prekorednog prijema) bez dodatne naknade od strane klijenta. Ukoliko se uređaj zadrži duže od 10 dana u servisu prilikom ovakve popravke, garantni rok ćemo produžiti za period proveden u servisu. Ukoliko se i pored sveg našeg truda kvar ponovi dva puta u garantnom roku klijent ima pravo na povraćaj kompletne sume date za popravku.

Garancija na servis ne važi ukoliko se mušterija nije pridržavala originalnih proizvođačkih uputstava o normalnom korišćenju uređaja, ukoliko je uređaj fizički oštećen, vide se tragovi prosipanja tečnosti ili je nakon našeg servisa, a u garantnom roku, otvaran od strane druge osobe.

BRIGA O VAŠIM PODACIMA

Prilikom većine intervencija u našem servisu nije potrebno reinstaliranje sistema niti bilo kakvo brisanje Vaših podataka. Ostavljanje Vašeg hard diska u laptopu nam omogućava brže i lakše testiranje odnosno reprodukciju opisanog kvara ali ako imate vrlo bitne podatke i želite u potpunosti da budete sigurni da ih mi nećemo izgubiti možemo Vam prilikom prijema izvaditi Vaš hard disk. Ukoliko je potrebno, u okviru popravke reinstalirati sistem, skenirati kompjuter od virusa ili vršiti bilo kakvu softversku intervenciju, bićete pozvani i upitani koji su Vam bitni podaci. Naši serviseri će prilikom opisanih intervencija uložiti sve napore da te Vaše bitne podatke i sačuvaju. I pored sveg truda nije moguće garantovati za sigurnost bilo kog podatka sa hard diska ostavljenog kod nas na servisu, niti možemo nadoknadjivati bilo kakvu štetu, direktnu ili indirektnu a nastalu gubitkom Vaših podataka. Ukoliko ste doneli laptop zbog pokušaja spašavanja podataka, prihvatate činjenicu da uglavnom nikada nije moguće spasiti sve podatke (postoji mogućnost gubitka manjeg ili većeg dela podataka) ali da Vas to ne oslobadja obaveze plaćanja date usluge, SET DATA zadržava pravo da u slučaju spašavanja vaših podataka, angažuje treće lice, ovlašćenu frmu specijalizovanu za ovakve delatnosti i da u Vaše ime prihvati sve njihove uslove vezane za taj zahvat.

ZABORAVLJENI UREĐAJI

Klijent ima obavezu da podigne svoj popravljeni uređaj u roku od 30 dana od dana kada je primio obaveštenje da je popravka završena. U slučaju ne preuzimanja laptopa, servis ima pravo da organizuje njegovu prodaju, a u cilju nadoknadjivanja cene popravke. U ovom slučaju se na cenu dodaje još 5000 dinara na ime ovako nastalih troškova ovog servisnog centra. Razliku u ceni, ako postoji, klijent će dobiti isključivo na svoj naknadni zahtev.